Anunturi

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul liceului din loc. Arieşeni ,str. Centru, nr. 8, județul Alba, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioada nedeterminată de muncitor calificat – bucătar , in cadrul compartimentului – personal nedidactic.

Condiţii de participare:

– nivelul studiilor liceal;

– calificare in domeniul postului – diplomă in domeniul alimentaţie publică.

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită / nu e cazul.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

24.05.2021, ora 10, proba scrisă, sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

25.05.2021, ora 10, proba practică și interviul la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.05.2021, în intervalul 9-12, la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

-cerere de inscriere la concurs adresata directorului unitatii

-curriculum vitae

-copie act de identitate

-copie certificat de nastere

-copie certificat de casatorie (daca este cazul)

-copie acte de studii

– copie carte de muncă/raport Revisal

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat (bucatar):

  • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

  • ORDIN nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

  • Hotărarea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

  • Ordinul MS 261 din 2007 – Normele tehnice privind curătarea, dezinfectia și sterilizarea in unitătile sanitare

– Definiții curățarea și dezinfecția (Cap.I)

– Curățarea și dezinfecția (Cap.II 9 si Cap.III)

GRAFIC DESFĂȘURARE CONCURS

ETAPE

PERIOADA

1. Depunerea dosarelor de concurs la direcțiunea unității

28.04.2021-14.05.2021

2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere

17.05.2021 ,ora 12

3. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelorde înscriere

17.05.2021 intre orele 12-16

4. Afișarea rezulatelor cu privire la rezultatul selecției dosarelor

17.05.2021 ora 17

5. Proba scrisă

24.05.2021 , ora 10

6. Afișarea rezultatelor

24.05.2021 , ora 15

7. Depunerea contestațiilor

24.05.2021 pana la ora 17

8. Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

24.05.2021 ora 18

9. Interviu și proba practică

25.05.2021 ora 10

10. Afișarea rezultatelor finale

25.05.2021 ora 16

Date de contact – MOCAN IOAN CLAUDIU director tel 0788669015 sau la sediul unitătii din loc. Arieseni, str. centru, nr 8, judetul Alba, intre orele 9-14.

***********************************************************************************************************************

In perioada 22 februarie – 25 martie 2021 se desfasoara Saptamina meseriilor.

Activitati planificate:

-25.02.2021 – Masa rotunda cu tema”Optiunea mea privind cariera” care se va desfasura la Clubul unitatii in prezenta cadrelor didactice si a agentilor economici – responsabil Dobra Constantin

-04.03.2021 – Aplicarea chestionarului in vederea stabilirii optiunilor pentru inscrierea in IP.Locul de desfasurare: Scoala Gimnaziala Scarisoara,Scoala Gimnaziala “Emil Racovita ” Garda de Sus, L.T.T.A. Arieseni – responsabil Negrea Dana Angelica