Erasmus elevi

Elevii noștri efectuează trei săptămâni de practică în bucătăria și salonul hotelului Akty Musson din stațiunea Paralia Katerini, în condiții de calitate superioară, coordonați de mentori greci.

Pe lângă stagiul de practică, elevii beneficiază de excursii, putând admira obiectivele turistice ale Greciei, îmbogățindu-și astfel universul cunoașterii.

Continue reading

Angajare profesor documentarist

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni organizează concurs pentru ocuparea postului de „Profesor documentarist” pentru anul școlar 2022-2023.

Calendarul desfășurării concursului

Toate activitățile de mai jos au loc la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni.

 • 20.09.2022 Publicarea anunțului și a calendarului concursului
 • 21-26.09.2022 Înscrierea candidaților (între orele 10:00 – 14:00)
 • 27.09.2022 Verificarea și validarea dosarelor (între orele13:00 – 14:00)
 • 27.09.2022 Publicarea listei candidaților înscriși (ora 15:00)
 • 28.09.2022 Inspecție la clasă (11:00 – 12:00)
 • 29.09.2022 Susținerea probei scrise (între orele 14:00 – 18:00)
 • 30.09.2022 Afișarea rezultatelor (ora 10:00)
 • 30.09.2022 Înregistrarea contestațiilor (între orele 10:00 – 14:00)
 • 30.09.2022 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (până la ora 18:00)
  Continue reading

  Lista copii clasa pregătitoare 2022-2023

  Lista copiilor înscriși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni:

  • Belei Raisa Gabriela
  • Gligor Ianis-Rafael
  • Lazea Darius-Gabriel
  • Matei Natalia-Rebeca
  • Petruse Maria Popa
  • Natanael Titus
  • Todea Antonia Dana

  Număr de locuri disponibile pentru clasa pregatitoare: 7 din care 7 ocupate.

  Targul ofertelor educationale

  Târgul ofertelor educaționale ” O șansă pentru viitorul tău” se desfășoară în perioada 11-12 mai 2022, între orele 10:00-18:00 în sala de sport a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

  Alege liceul care ți se potrivește: 12 locații și 18 licee!

  Printre acestea se află și Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni. Aici poți urma învațământul profesional pentru a devenii bucătar.

  Afă mai multe despre acest târg descarcând următoarele documente:

  Proiect Profesionalizarea carierei didactice

  Proiectul urmarește: Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice.
  • Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice.
  • Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate.

  Informații proiect – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice -PROF

  Pentru mai multe informații despre proiect accesați link-ul următor: http://ccdhunedoara.ro/?a=83

  Anunturi

  ANUNŢ CONCURS PENTRU POST MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

  Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul liceului din loc. Arieşeni ,str. Centru, nr. 8, județul Alba, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioada nedeterminată de muncitor calificat – bucătar , in cadrul compartimentului – personal nedidactic.

  Condiţii de participare:

  – nivelul studiilor liceal;

  – calificare in domeniul postului – diplomă in domeniul alimentaţie publică.

  – vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită / nu e cazul.

  Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  24.05.2021, ora 10, proba scrisă, sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

  25.05.2021, ora 10, proba practică și interviul la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.05.2021, în intervalul 9-12, la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .

  DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

  -cerere de inscriere la concurs adresata directorului unitatii

  -curriculum vitae

  -copie act de identitate

  -copie certificat de nastere

  -copie certificat de casatorie (daca este cazul)

  -copie acte de studii

  – copie carte de muncă/raport Revisal

  -cazier judiciar

  -adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

  Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  Bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat (bucatar):

  • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

  • ORDIN nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

  • Hotărarea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

  • Ordinul MS 261 din 2007 – Normele tehnice privind curătarea, dezinfectia și sterilizarea in unitătile sanitare

  – Definiții curățarea și dezinfecția (Cap.I)

  – Curățarea și dezinfecția (Cap.II 9 si Cap.III)

  GRAFIC DESFĂȘURARE CONCURS

  ETAPE

  PERIOADA

  1. Depunerea dosarelor de concurs la direcțiunea unității

  28.04.2021-14.05.2021

  2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere

  17.05.2021 ,ora 12

  3. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelorde înscriere

  17.05.2021 intre orele 12-16

  4. Afișarea rezulatelor cu privire la rezultatul selecției dosarelor

  17.05.2021 ora 17

  5. Proba scrisă

  24.05.2021 , ora 10

  6. Afișarea rezultatelor

  24.05.2021 , ora 15

  7. Depunerea contestațiilor

  24.05.2021 pana la ora 17

  8. Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

  24.05.2021 ora 18

  9. Interviu și proba practică

  25.05.2021 ora 10

  10. Afișarea rezultatelor finale

  25.05.2021 ora 16

  Date de contact – MOCAN IOAN CLAUDIU director tel 0788669015 sau la sediul unitătii din loc. Arieseni, str. centru, nr 8, judetul Alba, intre orele 9-14.

  ***********************************************************************************************************************

  In perioada 22 februarie – 25 martie 2021 se desfasoara Saptamina meseriilor.

  Activitati planificate:

  -25.02.2021 – Masa rotunda cu tema”Optiunea mea privind cariera” care se va desfasura la Clubul unitatii in prezenta cadrelor didactice si a agentilor economici – responsabil Dobra Constantin

  -04.03.2021 – Aplicarea chestionarului in vederea stabilirii optiunilor pentru inscrierea in IP.Locul de desfasurare: Scoala Gimnaziala Scarisoara,Scoala Gimnaziala “Emil Racovita ” Garda de Sus, L.T.T.A. Arieseni – responsabil Negrea Dana Angelica

  Importanța școlii

        Şcoala, ca importantă componentă a existenţei comunităţii, va avea misiunea de a reconstrui şi reorganiza tradiţiile locale precedente, orientând educaţia elevilor spre capacităţile şi competenţele noi în domeniul serviciilor turistice, domeniu ce se impune ca sursă de supravieţuire a unei zone atât de dăruite de Dumnezeu, dar atât de uitată de progresul economic.

  Şcoala va asigura transmiterea acumulărilor teoretice şi abilităţilor practice la nivelul standardelor Europene, formând elevilor personalitatea şi profesionalismul necesar pentru desfăşurarea unor activităţi în plan social, cu predilecţie în turism montan, promovând şi aplicând în cutuma zonei conceptul de „cultură a turismului”.