Despre noi

 Istoricul şcolii

Documentele atestă că şcoala în Arieşeni şi-a deschis cursurile în anul şcolar 1880 1881 acasă la preot, care era şi învăţător şi avea ca studii trei clase gimnaziale şi un curs teologic de un an. Anul şcolar începea la 1 noiembrie şi se încheia la sfârşitul lunii aprilie-începutul lunii mai, datorită faptului că părinţii îi foloseau pe copii la muncile din gospodărie de cum se desprimăvăra.

Datorită lipsurilor materiale şi a distanţelor mari dintre satele comunei puţini copii aveau acces la învăţătură. De exemplu în anul şcolar 1890-1891 din 117 copii obligaţi a frecventa cursurile, urmau şcoala doar 30, iar în anul 1894-1895, din 164 doar 15 au frecventat cursurile.

Cu toate acestea şcoala nu s-a închis, dar abia în anul 1908 este construit primul local de şcoală în centrul comunei care avea o sală de clasă şi două camere care serveau drept locuinţă pentru învăţător.

Din 1948 începe construirea localurilor de şcoală în satele comunei şi înfiinţarea şcolilor.

Primul local de şcoală se dă în folosinţă în satul Cobleş în 1948, care avea o sală de clasa şi locuinţă pentru învăţător. În acest local se desfăşoară cursurile şcolare şi acum fără nici o schimbare fiind înt-o avansată stare de degradare. A fost schimbat doar acoperişul şi o uşă de la intrare în sala mare.

În satele cele mai îndepărtate ale comunei Casa de Piatră şi Hodobana, şcoala se înfiinţează în anul 1951.

În anul şcolar următor ia fiinţă o nouă şcoală la Dealu Bajului, care funcţionează într-un spaţiu închiriat (locuinţă) până în anul 1967 când se dă în folosinţă localul de şcoală existent şi acum. La fel funcţionează şi şcolile din satele Pătrăhăiţeşti şi Faţa Cristesei, înfiinţate în anul şcolar 1954-1955, ale căror localuri sunt date în folosinţă în anul 1961 la Pătrăhăiţeşti şi 1972 la Faţa Cristesei.

Ultima şcoală înfiinţată, în anul 1959, este cea din satul Bubeşti. Aceasta funcţionează ca şi celelalte într-o locuinţă din sat până în anul 1968 când se construieşte localul de şcoală renovat în 1995existent şi în prezent.

În centrul comunei construirea şcolii s-a desfăşurat după cum urmează:

  • o în anul 1949 un corp de clădire din lemn cu două Săli de clasă şi locuintă pentru directorul şcolii (corpul C)
  • o în 1957 a fost ridicat un alt corp de clădire cu trei Săli de clasă. Cele două corpuri încadrau vechea construcţie din 1908. Aceasta a fost demolată şi în anul 1964 pe amplasamentul ei s-a finalizat un nou local compus din parter şi etaj care dispunea de 6 săli de clasă, sală profesorală, birou şi sală pentru bibliotecă. Corpul de clădire dat în folosinţă în anul 1957, a fost demolat datorită degradării avansate în 2003, acum fiind funcţionale doar corpurile B şi C.
  • o în anul 2003 s-a început construcţia unui local nou, cu fonduri de la Banca Mondială în care se desfăşoară cursuri începând cu anul 2004.

Până în anul 1952 în Arieşeni existau doar şcoli cu clasele I-IV. Din acest an se organizează ciclul al II-lea de învăţământ.

Apare acum necesitatea cazării elevilor într-un internat şcolar care ia fiinţă într-un spaţiu închiriat. În anul 1963 se dă în folosinţă internatul şcolar, în prezent dezafectat, ca apoi în 1981 să fie construit un internat modern, preluat în 1987 de Administraţia Taberelor, care îl exploatează şi acum, elevii bursieri fiind chiriaşi în acest local.

În anul 1972 se înfiinţează prima grădiniţă cu program normal care funcţionează acum într-un spaţiu modern.

Situaţia elevilor şi a cadrelor didactice se prezintă astfel:

  • o în anii ‘70 numărul elevilor era în medie de 450, iar al cadrelor didactice de 30
  • o în anii ‘80 populaţia şcolară scade la 300 elevi iar numărul cadrelor did. la 24
  • o din ‘90 până în ’96 numărul elevilor scade din nou la 250 iar al cadrelor la 20-22
  • o după ’96 numărul elevilor se stabilizează în medie la 250 iar al cadrelor la 20-21

Începând cu anul şcolar 2004 – 2005 în cadrul şcolii au funcţionat  clase ŞAM afiliate Grupului Şcolar Forestier Cîmpeni.

De la 1 ianuarie 2008 unitatea primeşte statutul de Grup Şcolar şi îşi schimbă denumirea în Grup Şcolar de Turism Arieşeni, având ca profil serviciile şi ca domeniu turism şi alimentaţie.

În cadrul Grupului Şcolar de Turism Arieşeni funcţionau 4 clase de liceu după cum urmează:

–         a IX-a liceu

–         a – X – a Şam

–         a – XI – a  seral, an de completare

–         a – XII-a Liceu tehnologic

Calificările care le oferea erau:

–         lucrător în alimentaţie

–         ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

–         tehnician gastronom

Incepind cu 1 Septembrie 2012 unitaea devine Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie Arieseni, avind ca urmatoarele nivele de invatamint:

*Prescolar: GPN Arieseni si GPN Bubesti

*Primar: cls.I-IV unitatea din centru si Scoala Primara Cobles(pregatitoare,I-IV)

*Gimnazial:cls.V-VIII – unitatea din centru

*Liceal:cls.IX-a,cls.X-a,cls.XI-a,cls.XI-a Seral,cls.XII-a,cls.XIII-a,cls.XIV-a seral.

In anul scolar 2020 – 2021 situatia se prezinta astfel:

GPN Arieseni: Grupa combinata  : educatoare Vlazan Ancuta

cls.pregatitoare – inv. Maris Constanta

cls.I-a – inv.Gligor Cristina

cls.II-a – inv.Lazea Aurelia

cls.III-a – inv.Olar Maria

cls.IV-a – inv.Maris Constanta

cls.V-a – diriginte prof. Crisan Ioana

cls.VI-a – diriginte prof.Mocan Mirela

cls.VII-a – diriginte prof. Bendea Daniel

cls.VIII-a – diriginte prof.Dobra Constantin

cls.IX-a zi Profesional – diriginte prof. Bite Marin

cls.X-a Zi Profesional – diriginte prof. Jittu Aurica

cls.XI-a Zi Profesional : diriginte prof.Negrea Dana Angelica

Cls.XI – a A Seral Liceu  – diriginte prof. Bexa Alina

cls.XI-a B Seral Liceu  diriginte prof.Popa Anca Ioana

cls.XIII-a Seral Liceu – diriginte prof. Stan Simona

prof.documentarist Berindei Ancuta CDI

prof. Pasca Ana – TIC

prof.Sicoe Paula – matematica

prof.Nicoara Corina – biologie

prof.Tripsa Anca – L.engleza