Înscriere școală profesională 2023

Clasa a IX-a școală profesională
Calificare: Bucătar
Nr. locuri: 24

Telefon: 0788.669.016

E-mail: lt.arieseni@isjalba.ro

Etapa I de admitere în învățământul profesional:

 • 3-7 iulie 2023: Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta;
 • 3-7 iulie 2023: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;
 • 7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;
 • 10-11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție;
 • Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
 • 10-12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;
 • 10-12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;
 • 12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional;
 • 13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere și afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba;
 • 14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea contestațiilor;
 • 14 iulie 2023: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional;

Acte necesare:

 • cerere înscriere;
 • certificat naștere;
 • carte identitate;
 • certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • diplomă bacalaureat sau adeverință de absolvire a cursurilor liceale;
 • foaie matricolă;
 • adeverință medicală.