Proiecte europene

 

                             LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI

PROIECTE EUROPENE DE FORMARE PROFESIONALĂ A ELEVILOR PRIN MOBILITĂȚI TRANSNAȚIONALE

============================================================================

An școlar 2011-2012

 1.jpg3.jpg

PROIECT: LLP-LdV/IVT/2010/RO/101

CALITATE ÎN FORMARE ŞI SERVICII TUISTICE PRIN PLASAMENT TRANSNAŢIONAL- BEST FORM!

Program: Lifelong Learning Program
Subprogram: Leonardo Da Vinci
Tip: Mobilitate–Initial Vocational Training
Loc de desfășurare: Montijo – Portugalia
Durată: 3 săptămâni
Număr elevi participanți: 15

(clasa a X –a, clasa a XI – a)

 2.jpg
 6.jpg

Organizaţia beneficiară: Grup Școlar de Turism Arieșeni

Organizaţia intermediară: Associaçao para Formaçao Professional e Desenvolvimento de Montijo

Organizații de primire:
– Restaurant “O’ Farpas Taverna”
– Restaurant “ Porque Não??
– Restaurant “ Mare Cheia”
– Restaurant “ Montiprato”
– Restaurant “ Tasco’ela

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

============================================================================

                             Anul scolar 2012 – 2013

 

1.jpg

PROIECT: LLP-LdV/IVT/2012/RO/161

FORMARE DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE PRIN STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ TRANSNAŢIONALE

Program: Lifelong Learning Program
Subprogram: Leonardo Da Vinci
Tip: Mobilitate–Initial Vocational Training
Loc de desfășurare: Montijo – Portugalia
Durată: 3 săptămâni
Număr elevi participanți: 18 (clasa a X –a)

 2.jpg
 3.jpg

Organizaţia beneficiară: LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI
Organizaţia intermediară: Associaçao para Formaçao Professional e Desenvolvimento de Montijo

4.jpg
 5.jpg

Organizații de primire:
– Restaurant “ALTERNATIVA’’
– Restaurant “ Porque Não??
– Restaurant “ Mare Cheia”
– Restaurant “ Montiprato”

6.jpg

============================================================================

                             Anul scolar 2013 – 2014

 

1.jpg

An școlar 2013-2014

PROIECT: LLP-LdV/IVT/2013/RO/364

EUROPEAN TRENING FOR TOP QUALITY SERVICES

Program: Lifelong Learning Program
Subprogram: Leonardo Da Vinci
Tip: Mobilitate–Initial Vocational Training
Loc de desfășurare: Montijo – Portugalia
Durată: 3 săptămâni
Număr elevi participanți: 12 (clasa a XII –a)

 

3.jpg

 2.jpg

Organizaţia beneficiară: LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI
Organizaţia intermediară: Associaçao para Formaçao Professional e Desenvolvimento de Montijo

 4.jpg
 5.jpg

Organizații de primire:
– Restaurant “ALTERNATIVA’’
– Restaurant “ Porque Não??
– Restaurant “ Mare Cheia”
– Restaurant “ Montiprato”

DURATA MOBILITĂȚII : 3 săptămâni

 6.jpg

 

7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                   ******************************                                              

                                    An școlar 2013-2014

 1.jpg

PROIECT: LLP-LdV/IVT/2013/RO/156

EUROCALIFICAREA, O CALE SIGURĂ DE DOBÂNDIRE A ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE ALIMENTAȚIE

Program: Lifelong Learning Program
Subprogram: Leonardo Da Vinci
Tip: Mobilitate–Initial Vocational Training
Loc de desfășurare: WROCLAW, Polonia
Durată: 3 săptămâni
Număr elevi participanți: 12 (clasa a X–a)

 2.jpg
 3.jpg

Organizaţia beneficiară: LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI
Organizaţia intermediară:

FUTURUM – Coordination of EU Projects

 4.jpg
 5.jpg

OrganizațIa de primire:

Restaurant “VERONA’’

DURATA MOBILITĂȚII : 3 săptămâni

 6.jpg
 7.jpg  8.jpg

 

 

 

 9.jpg

er.jpg

============================================================================

                   Anul scolar 2014 – 2015

PROIECT ERASMUS +

2014-1-RO01-KA102-000775

,,Plasamentele transnaţionale – plus de valoare în formarea elevilor VET

Organizaţiile de trimitere :

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni

organizaţia beneficiară şi coordonatorul proiectului,

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Organizația de primire

ESCOLA PROFESSIONAL – ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO , PORTUGALIA

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 

5.jpg

6+.jpg

 

INCREASED COMPETENCIES FOR VET STUDENTS BY MEANS OF EUROPEAN PLACEMENTS

PROIECT 2015-1-RO01-KA102-014558

În  anul scolar 2015-2016 Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni a primit din nou finantare în cadrul proiectului Erasmus+ pentru  proiectul Increased Competencies For Vet Students By Means Of European Placements, proiect ai căror beneficiari sunt 79 de elevi apartinând celor patru scoli membre ale Consortiului Vet Vest + : Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni (21 elevi), Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş(23 elevi),,   Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva(21 elevi), Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni(15 elevi).

Formarea prin mobilitate şi plasament european înseamnă sansa de a compara sistemele de învătământ, bucătăriile si contactul cu sistemului hotelier european. Înseamnă totodată exersarea unei limbi străine într-un alt fel decât la scoală, contactul cu civilizatii, culturi si obiceiuri noi. Proiectul este implementat de o echipă formată din cadre didactice si personal din cele patru scoli si îsi propune următoarele obiective specifice:

-79 de elevi care îsi dezvoltă competenţele cheie Lucrul în echipă si Tranzitia de la scoală la locul de muncă până la un nivel care să îi pregătească pt viaţa activă şi pentru continuarea studiilor în vederea obţinerii unei calificări de nivel superior(minim niv 4).

79 de elevi care îsi exersează si îsi îmbunătătesc competentele tehnice specializate prin activitati profesionale şi stagii de pregatire practică  într-un spaţiu european cu tradiţie în domeniu, Portugalia, astfel încât, peste doi ani, la finalizarea studiilor să le fie facilitată inserţia pe piaţa internatională a muncii.

-79 de elevi care acumulează competenţe transversale, lingvistice, culturale si sociale într-un alt cadru decât cel şcolar, în  contextul practicării profesiei pentru care sunt în curs de calificare respectiv competenţe digitale în contextul activităţilor de raportare individuală

Consorţiului VET Vest + mentine si dezvoltă  o retea de parteneriate durabilă între instituţii de învăţământ din România, asociaţii profesionale şi unităţi de alimentaţie publică din altă ţară care, până în 2020 să asigure noi oportunităţi de mobilitate a cursantilor si profesorilor VET.

Stagiul de formare profesională desfăsurat în străinătate este recunoscut şi validat prin certificatele Europass Mobility care contribuie la formare unor portofolii solide ale viitorilor absolvenţi, apreciate pe piaţa europeană a muncii. Elevii implicati în proiect îsi dezvoltă si abilităţile de comunicare într-o limbă străină -engleza, prin pregătire suplimentară cu personal calificat iar 35 de participanti cu mobilităti de lungă durată (5 săptămâni) sunt initiati si în cunoaşterea limbii portugheze.

La nivelul scolilor membre ale Consortiului VET Vest +, acest plasament înseamnă continuarea drumului deschis încă de anul trecut de proiectul ,,Plasamentele transnaţionale – plus de valoare în formarea elevilor VET”, număr proiect 2014-1-RO01-KA102-000775 către colaborarea cu firme europene din domeniul uneia dintre cele mai dezvoltate industrii a turismului si alimentatiei din Europa. Prezentul proiect dublează componenta teoretică a învăţării din ciclul liceal cu o componentă practică, răspunzând nevoii principale a viitorului absolvent de liceu tehnologic de a beneficia de o pregătire de specialitate cât mai apropiată de mediul real, de piaţa muncii , a nevoii ca acesta să devină mobil, pregătit pentru a dobândi un job si pe piata internatională a muncii. Participantii se pregătesc să lucreze în unităti de turism si alimentatie sau să-si deschidă propria afacere. Acest domeniu are nevoie de profesionişti, de oameni calificaţi care să ofere expertiză şi calitate în promovarea şi prestarea serviciilor.

Partenerii portughezi din proiect sunt:

ESCOLA PROFESSIONAL – ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFESSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO (AFPDM)

-Restaurantele : RESTAURANTE MONTIPRATO, RESTAURANTE MARE CHEIA, RESTAURANTE ALTERNATIVA, RESTAURANTE PORQUE NAO , RESTAURANTE MOINHO DA PRAIA, RESTAURANTE  ALFOZ , RESTAURANTE O ARRASTÃO    

În cadrul parteneriatului, fiecare restaurant va îndeplini rolul de organizaţie de primire pentru cei 79 participanţi la stagiu, angajându-se să pună în aplicare programul de instruire, în conformitate cu obiectivele generale si specifice ale proiectului, pe baza acordului de formare. În egală măsură, s-au angajat să contribuie la dezvoltarea competentelor profesionale si lingvistice ale cursantilor, să asigure supravegherea si îndrumarea pentru participanti în timpul plasamentului prin desemnarea unui tutore, să aloce sarcini si responsabilităti, potrivit obiectivelor de formare, să ofere echipament necesar  desfăsurării activitătilor practice, să asigure suport în orice problemă aparută.

Escola Professional de Montijo- Associação para a Formação Professional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM) a fost partenerul nostru în cele patru proiecte Leonardo da Vinci derulate de scoala noastră începând în perioada 2010-2013. Pentru a conferi o si mai multă stabilitate relatiilor de colaborare pe care le avem cu această institutie privată de învătământ profesional din Montijo, Portugalia, în cadrul programului Erasmus + am initiat un parteneriat ECVET formalizat prin încheierea unui Memorandum of Understanding pentru întreg orizontul de timp 2014- 2020.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

79 de elevi cu competente profesionale îmbunătăţite, care vor şti să lucreze în echipă, vor realiza o bună tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi vor dobândi competente transversale multilingvistice, culturale şi sociale

-Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de formare profesională oferite de şcoli

Întărirea capacitatii transnaţionale a organizaţiilor participante

Impactul va fi reducerea absenteismului şi a abandonului scolar, îmbunătăţirea gradului de insertie pe piaţa muncii şi a capacităţii şcolilor de a opera acorduri la nivel internaţional.

Beneficiul pe termen lung se va concretiza în  plusul de valoare adăugat prin proiecte ofertei educaţionale pentru asigurarea sustenebilităţii  în comunitate, în regiune şi în cadrul bazinului de recrutare a elevilor.

 

Postat de Anca Ioana Popa-responsabil proiect

 

ANUNŢ SELECTIE PROIECT ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA102-014558

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI va  face  in perioada.05.10-.14.10.2016, selecţia elevilor participanţi la Proiectul Ersmus + cu titlul ,, Increased competencies for VET students by means of European placements ”, număr proiect 2015-1-RO01-KA102-014558.

Proiectul este finanţat din fondurile Uniunii Europene şi se derulează în cadrul Consorţiului educaţional VET VEST + în cadrul căruia organizaţiile partenere sunt Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni –organizaţia beneficiară şi coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva şi Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni -organizaţii de trimitere.

Proiectul  Erasmus + 20151-RO01-KA102-014558  se adresează elevilor anului II șc. profesională şi constă în realizarea de catre participanţi a unei mobilităţi transnaţionale pt. derularea a cinci  săptămâni de stagii de pregătire practică prevăzute în planul cadru de învăţământ. Mobilitatea va avea loc  în perioada   19.06-23.07.2016 în localitatea Montijo, Portugalia.

Selectarea elevilor participanţi se va face pe bază de dosar de candidatură şi concurs.

Concursul constă  în două probe scrise şi o probă practică.Probele scrise constau într-un test de specialiutate(Bazele restauraţiei cls a IX-a) şi un  test de limba engleză.Proba practică constă într-un interviu motivaţional.Ponderea acestor probe în nota finala este: test specialitate 40%, test limba engleză 30%, interviu motivaţional 20%.

Dosarul se va înregistra le secretariatul unităţii până în data de 12.06.2015 şi va conţine:

 • CV în format Europass
 • copia după CI
 • scrisoare de intenţie
 • recomandare din partea profesorului diriginte

Datele  de desfăşurare ale  probelor de concurs sunt :

Probă scrisă specialitate: 12.10.2015

Probă scrisă L. Engleză: 13.10.2015

Interviu motivaţional: 14.10.2015

Afișarea rezultatelor : 15.10.2015

Termenul pentru contestaţii este 24 de ore din momentul afişării rezultatelor.Contestaţiile se depun la secretariat.

Lista finală cu participanţii la mobilitate va fi afişată după soluţionarea contestaţiior.

 

Director,                                                                                                          Responsabil proiect,

Prof. Marin Bîte                                                                                            Anca Ioana Popa

 

PROCEDURA DE SELECTIE ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA102-014558

 

REZULTATE SELECTIE ARIESENI

REZULTATE SELECTIE BEIUS

REZULTATE SELECTIE CÎMPENI

REZULTATE SELECȚIE DEVA

PROIECT:

2015-1-RO01-KA102-014558

 INCREASED COMPETENCIES FOR VET STUDENTS BY MEANS OF EUROPEAN PLACEMENTS

ORGANIZAȚII DE TRIMITERE:

Liceul Tehnologic deTurism și Alimentație Arieșeni

(beneficiarul proiectului)-21 participanți

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș-23 de participanți

Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva-21 participanți

Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni-14 participanți

Organizațiile de primire din Portugalia:

ESCOLA PROFESSIONAL – ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

Restaurantele : MONTIPRATO, MARE CHEIA, ALTERNATIVA, PORQUE NAO, MOINHO DA PRAIA, ALFOZ , O ARRASTÃO

 2.jpg3.jpg1.jpg5.jpg
 
   

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

6.jpg

7.jpg

Comunicat de presă finalizare proiect Erasmus+ 2015-1-RO01-KA102-014558

Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie Arieseni în calitate de beneficiar în consortiu VET Vest+ pentru mobilităti alături de Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordas Beius’’, Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil’’ Deva si Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni anuntă finalizarea proiectului ,,Competenţe crescute pentru elevii VET prin plasamente europene’’ având numărul de referintă 2015-1-RO01-KA102-014558, proiect finantat prin programul Uniunii Europene pentru domeniile educatiei, formării, tineretului si sportului 2014-2020 ERASMUS +, Actiunea cheie 1 Mobilitatea persoanelor în scop educational.

Proiectul s-a desfăsurat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 octombrie 2015, iar obiectivul său general, în deplină concordantă cu directiile strategiei Europa 2020 în domeniul educatiei, a fost dezvoltarea competenţelor cheie ale participanţilor pentru o mai bună tranziţie spre piaţa internatională a muncii prin mobilităţi transnaţionale care să consolideze totodată si relaţiile de parteneriat si cooperare dintre unităţi VET din ţară si din străinătate. Grupul tintă a fost format din 79 de elevi de clasa a X-a, domeniul Turism si alimentatie, aflati în formare initială în cadrul scolilor participante la proiect iar activitătile vizate de proiect au fost activităti de formare profesională , activităti de pregătire lingvistică si activităti de pregătire culturală prin vizite.

Rezultatele finale ale proiectului sunt:

– 79 de elevi au dobândit competente, abilităti si corespunzătoare competentelor cheie ale calificării Tehnician în gastronomie certificate prin instrumente Europene- documentul de mobilitate EUROPASS si incluse în calificare prin instrumente ECVET.

-79 de elevi au folosit limbile străine, engleza si portugheza, într-un mediu de muncă real şi în contexte sociale nefamiliare.

– 79 de elevi si-au îmbunătătit abilitătile de comunicare, relationare si comportamentale devenind mai ,,europeni’’

– 79 de elevi au acumulat experienţe practice deosebite, într-un mediu de muncă european, a căror certificare îi va sustine într-un mediu concurential la angajare.

10 cadre didactice din cele patru unităti de învătământ tehnic au dobândit abilităti în managementul de proiect formând o echipă de proiect functională pe termen lung.

Impactul la nivelul participantilor a fost reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, cresterea succesului educational si a ratei de tranzitie spre niveluri de învătământ superioare, sporirea interesului fată de domeniul de calificare ca premise pentru o bună insertie viitoare pe piata muncii.

Impactul cel mai semnificativ la nivelul Liceului de Turism si Alimentatie Arieseni a fost acreditarea pentru organizarea de mobilităti Erasmus+ în urma obtinerii Cartei Europene pentru Mobilităti VET.

                        CARTA ERASMUS +

1.png

 

2.png

============================================================================

An școlar 2016-2017

1.png

   

LANSARE PROIECT ERASMUS +2016-1-RO01-KA102-023354

Comunicat de presă proiect Erasmus+ 2016-1-RO01-KA102-023354

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentatie Arieșeni în calitate de beneficiar în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordas Beius’’, Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil’’ Deva si Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni anuntă începerea implementării proiectului ,, European Mobility for European Students’’ cu numărul de referință 2016-1-RO01-KA102-023354, proiect finanțat prin programul Uniunii Europene pentru domeniile educației, formării, tineretului si sportului ERASMUS +, Acțiunea cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scop educațional.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, începând cu 3 octombrie 2016, iar obiectivul sale generale, în deplină concordantă cu direcțiile strategiei Europa 2020 în domeniul educației, sunt:

1.Creșterea calității în educație în vederea formării unor generații de absolvenți adaptați cerințelor piețelor muncii locale și internaționale, capabili de inserție profesională într-un mediu multicultural, în contextul globalizării serviciilor.

2.Creșterea egalității de șanse la un învățământ de calitate, asigurarea de oportunități egale pentru toți elevii prin încurajarea participării la acest proiect a elevilor cu oportunități reduse din zone rurale dezavantajate economic.

3.Consolidarea unei rețele de parteneriat internațional stabilă formată din agenți economici,asociații profesionale și instituții de învățământ VET în vederea extinderii dimensiunii europene în educație prin mobilităţi în scop educațional.

Grupul țintă este format din 71 de elevi din clasa a X-a, a XII-a și anul II școală profesională, aflați în formare inițială în cadrul școlilor participante la proiect, care se pregătesc în domeniile Turism si alimentație și Comerț. Activitățile vizate de proiect sunt activități de formare profesională la agenți economici de profil din Montijo, Portugalia, activități de pregătire lingvistică si activități de pregătire culturală prin vizite.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

– 71 de elevi vor dobândi noi abilități, cunoștințe și competențe cheie corespunzătoare calificării Tehnician în gastronomie care vor fi certificate prin instrumente Europene ( documentul de mobilitate EUROPASS) și incluse în calificare prin instrumente ECVET.

– 71 de elevi vor folosi  limbile străine, engleza si portugheza, într-un mediu de muncă real şi în contexte sociale noi.

– 71 de elevi își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare, relaționare si comportamentale devenind mai ,,europeni’’.

– 10 cadre didactice din cele patru unități de învățământ tehnic își vor îmbunătățit abilitățile în managementul de proiect formând o echipă de proiect funcțională pe termen lung.

Estimăm că impactul la nivelul participanților va fi creșterea succesului educațional și a ratei de tranziție spre niveluri de învățământ superioare.

Impactul cel mai semnificativ pentru Liceul de Turism si Alimentație Arieșeni, inițiator și coordonator a șapte proiecte de mobilități VET în perioada 2010-2016, a fost acreditarea pentru organizarea de mobilități Erasmus+ în urma obținerii Cartei Europene pentru Mobilități VET.

ANUNT  SELECTIE  PARTICIPANTI

ANUNŢ

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI va face in perioada.03.10-.15.10.2016, selecţia elevilor participanţi la Proiectul Ersmus + cu titlul ,, European mobility for European students”, număr proiect 2016-1-RO01-KA102-023354.

Proiectul este finanţat din fondurile Uniunii Europene şi se derulează în cadrul Consorţiului educaţional VET VEST + în cadrul căruia organizaţiile partenere sunt Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni –organizaţia beneficiară şi coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva şi Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni -organizaţii de trimitere.

Proiectul Erasmus + 2016-1-RO01-KA102-023354 se adresează elevilor clasei a X-a Turism și alimentație şi constă în realizarea de catre participanţi a unei mobilităţi transnaţionale pt. derularea a trei săptămâni de stagii de pregătire practică prevăzute în planul cadru de învăţământ. Mobilitatea va avea loc în perioada 12.06-30.06.2017 în localitatea Montijo, Portugalia.

Selectarea elevilor participanţi se va face pe bază de dosar de candidatură şi concurs.

Concursul presupune două probe scrise şi o probă practică. Probele scrise constau într-un test de specialitate(Bazele restauraţiei cls a IX-a) şi un test de limba engleză.Proba practică constă într-un interviu motivaţional.Ponderea acestor probe în nota finala este: test specialitate 40%, test limba engleză 30%, interviu motivaţional 30%.

Dosarul se va înregistra le secretariatul unităţii până în data de 07.10.2016 şi va conţine:

 • CV în format Europass

 • copia după CI

 • scrisoare de intenţie

 • recomandare din partea profesorului diriginte

 • acordul părinților

Datele de desfăşurare ale probelor de concurs sunt :

Probă scrisă specialitate: 12.10.2016

Probă scrisă L. Engleză: 12.10.2016

Interviu motivaţional: 13.10.2016

Afișarea rezultatelor : 17.10.2015

Termenul pentru contestaţii este 24 de ore din momentul afişării rezultatelor.Contestaţiile se depun la secretariat.

Lista finală cu participanţii la mobilitate va fi afişată după soluţionarea contestaţiior.

Director,                                                                     Responsabil proiect,

Prof. Marin Bîte                                                              Anca Ioana Popa

REZULTATE SELECTIE

 • LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE SELECTIEI –Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Nr.crt.

Numele

și

prenumele

elevului

Proba 1 test de specialitate

Notăcontestație

Proba 2 test limbastraina

Proba 3 interviumotivațional

Punct din oficiu

Punctaj

Rezultat

40%

 

30%

20%

10%

 

 

1

Leordean Bianca Andreea

9.1

 

5.85

8.8

 

180.305

Admis

2

Chelaru Maria Titiana

8.1

 

7.1

8.3

 

180.530

Admis

3

Popa Emanuel Claudiu

7.6

 

8.9

6.6

 

181.530

Admis

4

Pop Andreea Cristiana

8.4

 

5.15

9

 

170.075

Admis

5

Suciu Adriana Denisa

9.4

 

5

7.1

 

163.800

Admis

6

Glisă Marius

8

 

6.35

7.6

 

168.475

Admis

7

TomaBeneamin Florin

7.9

 

6.35

7.5

 

167.055

Admis

8

CatuţaCrinaAntonela

8.1

 

6.25

7

 

164.385

Admis

9

Căsălean Roxana Narcisa

7.5

 

6.25

8

 

166.425

Admis

10

Vinţan Florina Iuliana

8.3

 

5.5

6.9

 

158.570

Admis

11

Jurj Maria Adriana

8.6

 

4.25

7.7

 

155.005

Admis

12

ProteasaEstera

7.3

 

6.6

6.3

 

156.800

Admis

13

GiaraDenisaMădălina

7.3

 

4.5

7.4

 

145.370

Admis

14

LupAndreeaOlimpia

6

 

6.5

6.1

 

144.710

Admis

15

MunteanIonel

5.3

5.3

6.35

7.1

 

144.655

Admis

16

Sîrb Raul Daniel

7

 

4

7.1

 

136.660

Rezerva

17

Rus Laura Maria

6

 

5.5

6.1

 

135.810

Rezerva

18

Herci Carla Anemona

6.4

 

4

7.1

 

132.100

Rezerva

19

Apetroaiei Cristian Iulian

5.6

 

5.65

6

 

133.445

Rezerva

20

VesaAlexandru Florin

4.8

 

3.75

5.2

 

105.175

Respins
 • COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS BEIUS

NR.

CRT.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ PROBA

SPECIALITATE

40%

PUNCTAJ PROBA ENGLEZA

30%

PUNCTAJ PROBA INTERVIU

30%

PUNCTAJ FINAL


NOTA FINALA
REZULTAT SELECTIE
 1 NISTOR F.O. FLORENTIN CĂTĂLIN

58

70

78

67,60

6,76

ADMIS
 2 HAPENCIUC GH. C. PAUL GHEORGHE

42

76

78

63,00

6,30

ADMIS
 3 COMAN C. COSTEL-RAZVAN-MARIAN

50

55

78

59,90

5,99

ADMIS
 4 TIRLA V. CĂTĂLIN

 

ADRIAN

55

45

78

58,90

5,89

REZERVA
 5 MIHOC M. MARIN

 

NICU

53

45

78

58,10

5,81

REZERVA
 6 DRINC N. ALEXANDRU NICOLAE

50

20

80

50,00

5,00

REZERVA
 7 DUMEA R. IONUT

 

ALEXANDRU

44

30

76

49,40

4,94

RESPINS
 8 INDRIE C. DENISA

 

ANDREA

37

30

76

46,60

4,66

RESPINS
 • LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI
Nr

 

crt

NUME ȘI PRENUME PROBĂ DISCIPLINE DE SPECIALITATE( 40%) PROBĂ LIMBA ENGLEZĂ(30%) INTERVIU

 

MOTIVAȚIONAL(30%)

PUNCTAJ

 

TOTAL

NOTA FINALA REZULTAT

1.

AVRAM DANIEL

69

30

75

59,1

5,91

ADMIS

2.

BÎLC ADRIAN

82

75

95

83,8

8,38

ADMIS

3.

BÎTE ANDREEA

71

30

85

62,9

6,29

ADMIS

4.

DOBRA ADRIAN

76,5

40

97,5

71,85

7,18

ADMIS

5.

LAZEA BOGDAN

60,5

35

82,5

59,45

5,94

ADMIS

6.

MATEI MARIA

92

45

95

78,8

7,88

ADMIS

7.

MATEI MIHAI

76

40

80

66,4

6,64

ADMIS

8.

MOCAN DIANA

52

35

75

53,8

5,38

ADMIS

9.

NEGREA SIMONA

84

40

90

72,6

7,26

ADMIS

10.

PANTEA ADINA

72

30

80

61,8

6,18

ADMIS

11.

PANTEA DAIANA

86,5

40

85

72,1

7,21

ADMIS

12.

PANTEA IOAN

71

50

90

70,4

7,04

ADMIS

13.

PAȘCA GABRIEL

66,5

40

70

59,6

5,96

ADMIS

14.

PAȘCA MARINEL

74,5

55

87,5

72,55

7,25

ADMIS

15.

RUSU DIANA

63

30

77,5

57,45

5,74

ADMIS

16.

VÎRCIU ANDREI

52

40

65

52,3

5,23

REZERVĂ

17

PAȘCA ILIE IOAN

NEPREZENTAT

NEPREZENTAT

 • LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CAMPENI
NR CRT NUME PRENUME CNP LB ORGA INTER Punctaj  
ENG NIZA VIU final REZULTAT
LEZA

 

30%

REA U.E.

 

40%

 30%    
 1 BALEA N GABRIEL- FLORIN 5010409015564 1,65 2 2,4 6,05 ADMIS
 2 BONCEA I TEODORA 6000912015562 1,95 2,32 2,6 6,87 ADMIS
 3 BUCEA C MARIAN-IOAN 5001001015560 1,5 2,72 2,8 7,02 ADMIS
 4 BUCEA I MĂDĂLIN -IOAN 5000408012664 1,65 2,28 2,6 6,53 ADMIS
 5 FILOTE DARIUS- BOGDAN 5000210012652 2,25 2,12 2,8 7,17 ADMIS
 6 MATEȘ I IOANA-CĂTĂLINA 2990830012650 2,1 2,2 2,6 6,9 ADMIS
 7 NAPĂU ANA-MARIA 6000518015564 2,25 3,36 3 8,61 ADMIS
 8 ONEȚ P IOANA-COSMINA 6000117012651 1,5 2,56 2,8 6,86 ADMIS
 9 MUCEA V VALENTIN 5000912015560 1,8 2 2 5,8 REZERVA
 10 RÎȘTEIU E MARIA-DENISA 6000823015567 2,25 2,04 1 5,29 REZERVA
NR CRT NUME PRENUME CNP Lb Engl.

 

30%

Bazele

 

Restauratiei 40%

Interviu

 

puncte

30%

Punctaj

 

total

Rezultat
1 BALEA SEBASTIAN -NICOLAE

5000704012656

0,75 2,88 1,8 5,43 admis
 2 DANCIU M DANIELA

6010421012658

0,75 3,12 1,8 5,67 admis
 3 DRĂGOI C. ALINA

6000306012659

0,75 2,28 1,4 4,43 admis
 4 MOCOIU V EMIL-ANDREI

5000106011156

0,75 2,8 1,6 5,15 admis
 5 MUCEA M. DELIA-MADALINA

6000618015568

0,75 2,96 1,8 5,51 admis
 6 NEAG R DUMITRIȚA-IOANA

6001024012654

0,75 2,4 1,4 4,55 admis
 7 STAN C DANIEL-DUMITRU

5001030015064

0,75 1,64 1,6 3,99 admis
 8 ȘELARIU I. ANCUȚA-DANIELA

6001015354164

0,75 3,04 1,8 5,59 admis
 9 VULTURAR M. COSMIN –IONUȚ

5000828015569

0,75 1,1 1 2,85 rezerva
 10 PĂDUREANU ROBERT-FELICIAN

5000327020179

0,75 1,52 0 2,27 rezerva
 1.jpg  2.jpg  3.jpg 4.jpg

PROIECT

2016-1-RO01-KA102-023354

 EUROPEAN MOBILITY FOR EUROPEAN STUDENTS

ORGANIZAŢII DE TRIMITERE:

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni

organizaţia beneficiară, coordonatorul proiectului

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş

Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni

ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE:

ESCOLA PROFESSIONAL – ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

71 DE PARTICIPANȚI

 6.jpg  7.jpg  8.jpg  9.jpg
 10.jpg  11.jpg

01

3 81819

2038

4044

435

5557

8381

51

7014

6564

5969

1336

8654

9666

8853

 

DISEMINARE

Stagii de practică în străinătate pentru elevii de la Ciordaş Beiuş

printr-un nou proiect ERASMUS

În perioada 09.01.2017 – 27.01.2017, 15 elevi din clasa X, de la Colegiul Tehnic “IOAN CIORDAŞ” Beiuş, calificarea Tehnician în activităţi de comerţ şi 2 profesori însoţitori au efectuat o mobilitate de formare profesionala în Montijo – Portugalia, în cadrul proiectului ERSMUS+ cu titlul EUROPEAN MOBILITY FOR EUROPEAN STUDENTS, referință proiect 2016-1-RO01-KA102-023354 , proiect coordonat de Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de 71 de elevi aflați în formare inițială în cadrul a patru unități de învățământ profesional și tehnic din județele Deva, Bihor și Alba, în clasele a X-a, a XII-a și anul II scoala profesională ,domeniile Turism și alimentație și Comerț. Activitățile vizate de proiect sunt activități de formare profesională , activități de pregătire lingvistică și activități de pregătire culturală prin vizite culturale în Lisabona și împrejurimile acesteia.Plasamentele de formare durează 3 săptămâni și sunt parte integrantă a ciclului de formare profesională a participanților astfel încât rezultatele învățării dobândite de ei în stagiu vor fi transferate, validate și recunoscute în România.

Cei 15 elevi beiuşeni participanți la proiect şi-au desfăşurat stagiile de practica în patru mari supermarket-uri : E.LECLERC, O AZEITEIRO, CONTINENTE-MODELO și LOJA DO HELDER.

Rezultatele înregistrate de elevii noștri pot fi sintetizate astfel:

 • 15 elevi de la Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș au dobândit într-un mediu de muncă multicultural competențe, abilități și corespunzătoare unităților de competențe cheie ale calificării Tehnician în gastronomie certificate prin instrumente Europene, Documentul de Mobilitate EUROPASS și incluse în calificare prin instrumente ECVET( European Credits for Vocational Educational Training).

Un nou proiect Erasmus+ implementat în Țara Motilor

Anul 2017 marchează 30 de ani de programe educaţionale europene în România, ani în care au fost implementate proiecte care au schimbat viaţa a mii de participanți din şcoli teroretice şi tehnice, universităţi, organizaţii neguvernamentale şi instituţii implicate în activităţi de formare profesională.

În acest an aniversar proiectul ,,European mobility for European students” (referința proiect 2016-1-RO01-KA102-023354) își propune să formeze în străinătate, în companii din domeniul alimentației si comerțului, 71 de elevi aflați în anul II al școlii profesionale, calificarea ospătar/chelner, vânzător în unități de alimentație si în clasa a X-a si a XII-a învățământ liceal, calificarile Tehnician în activitati economice, Tehnician în activitati de comerț si Tehnician in gastronomie

Proiectul, finanțat integral din fondurile uniunii europene, și-a propus ca pe baza unui parteneriat între patru instituții VET din România, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni- inițiatorul și beneficiarul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni și și o instituție VET din Portugalia, Escola Professional – Associação Para a Formação Profisisonal e Desenvolvimento do Montijo, să ofere propriilor elevi, al treilea an consecutiv, oportunitatea de a-și forma, exersa și îmbunătăți competențele cheie, tehnice și specializate prin învățare la locul de muncă în cadrul unor mobilităților de formare profesională desfășurate la companii de profil din străinătate.

Echipa de proiect a Liceului Tehnologic Silvic Cîmpeni, formata din d-na director prof. Olga Cătană, dl director adj. Bobariu Călin, prof. ec. Buzgar Carmen și prof. ec. Tontea Daniel confirmă, după ce în luna martie 8 participanți au derulat un flux de mobilitate de trei săptămâni, că experienţele de învăţare dobândite și rezultatele pozitive obținute se regăsesc în competente profesionale îmbunătăţite privind munca în echipă, certificate prin instrumente Europene- documentul de mobilitate EUROPASS, în competențe transversale, lingvistice, sociale și culturale, în extinderea și diversificarea hărții parteneriatului internațional cu angajatori din străinătate toate acestea considerându-le premise favorabile pentru ca participanții să poată realiza în viitor o bună tranziţie de la şcoală la locul de muncă.

Îi felicităm pe cei opt participanți pentru rezultatele obținute, pentru seriozitatea și angajamentul cu care ne-au reprezentat școala în restaurantele din Portugalia unde și-au făcut stagiul de pregătire practică și dorim succes următorului flux din clasa a X-a Comerț.

Erasmus+ în Țara Motilor- filă din jurnalul implementării

Anul 2017 marchează 30 de ani de programe educaţionale europene în România, ani în care au fost implementate proiecte care au schimbat viaţa a mii de participanți din şcoli teroretice şi tehnice, universităţi, organizaţii neguvernamentale şi instituţii implicate în activităţi de formare profesională.

În acest an aniversar proiectul ,,European mobility for European students” (referința proiect 2016-1-RO01-KA102-023354) își propune să formeze în străinătate, în companii din domeniul alimentației si comerțului, 71 de elevi aflați în anul II al școlii profesionale, calificarea ospătar/chelner, vânzător în unități de alimentație si în clasa a X-a si a XII-a învățământ liceal, calificarile Tehnician în activitati economice, Tehnician în activitati de comerț si Tehnician in gastronomie

Proiectul, finanțat integral din fondurile uniunii europene, și-a propus ca pe baza unui parteneriat între patru instituții VET din România, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni- inițiatorul și beneficiarul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni și o instituție VET din Portugalia, Escola Professional – Associação Para a Formação Profisisonal e Desenvolvimento do Montijo, să ofere propriilor elevi, al treilea an consecutiv, oportunitatea de a-și forma, exersa și îmbunătăți competențele cheie, tehnice și specializate prin învățare la locul de muncă în cadrul unor mobilităților de formare profesională desfășurate la companii de profil din străinătate.

Până în prezent, în lunile ianuarie, martie și aprilie, în cadrul proiectului s-au desfășurat patru fluxuri de mobilități din cele șase propuse astfel încât azi putem vorbi deja despre 41 de elevi care au îndeplinit obiectivele asumate de proiect de a dobândi cunoștiințe și abilități corespunzătoare competențelor cheie ale calificării certificate prin instrumente Europene ECVET (european credits for vocational educational training), de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, relaționare și comportamentale devenind mai ,,europeni’’, de a acumula experienţe practice deosebite, într-un mediu de muncă european, a căror certificare să îi susțină la angajare în perspectiva mediului concurențial de pe piața muncii.

Îi felicităm pe participanți pentru rezultatele obținute, pentru seriozitatea și angajamentul cu care și-au reprezentat școlile în restaurantele din Portugalia unde au lăsat o carte de vizită demnă de luat în seamă și pe care scrie ROMÂNIA!

Comunicat de presă proiect Erasmus+ 2016-1-RO01-KA102-023354

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentatie Arieșeni în calitate de beneficiar în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordas Beius’’, Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil’’ Deva si Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni anuntă începerea implementării proiectului ,, European Mobility for European Students’’ cu numărul de referință 2016-1-RO01-KA102-023354, proiect finanțat prin programul Uniunii Europene pentru domeniile educației, formării, tineretului si sportului ERASMUS +, Acțiunea cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scop educațional.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, începând cu 3 octombrie 2016, iar obiectivul sale generale, în deplină concordantă cu direcțiile strategiei Europa 2020 în domeniul educației, sunt:

1.Creșterea calității în educație în vederea formării unor generații de absolvenți adaptați cerințelor piețelor muncii locale și internaționale, capabili de inserție profesională într-un mediu multicultural, în contextul globalizării serviciilor.

2.Creșterea egalității de șanse la un învățământ de calitate, asigurarea de oportunități egale pentru toți elevii prin încurajarea participării la acest proiect a elevilor cu oportunități reduse din zone rurale dezavantajate economic.

3.Consolidarea unei rețele de parteneriat internațional stabilă formată din agenți economici,asociații profesionale și instituții de învățământ VET în vederea extinderii dimensiunii europene în educație prin mobilităţi în scop educațional.

Grupul țintă este format din 71 de elevi din clasa a X-a, a XII-a și anul II școală profesională, aflați în formare inițială în cadrul școlilor participante la proiect, care se pregătesc în domeniile Turism si alimentație și Comerț. Activitățile vizate de proiect sunt activități de formare profesională la agenți economici de profil din Montijo, Portugalia, activități de pregătire lingvistică si activități de pregătire culturală prin vizite.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

– 71 de elevi vor dobândi noi abilități, cunoștințe și competențe cheie corespunzătoare calificării Tehnician în gastronomie care vor fi certificate prin instrumente Europene ( documentul de mobilitate EUROPASS) și incluse în calificare prin instrumente ECVET.

– 71 de elevi vor folosi  limbile străine, engleza si portugheza, într-un mediu de muncă real şi în contexte sociale noi.

– 71 de elevi își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare, relaționare si comportamentale devenind mai ,,europeni’’

10 cadre didactice din cele patru unități de învățământ tehnic își vor îmbunătățit abilitățile în managementul de proiect formând o echipă de proiect funcțională pe termen lung.

Estimăm că impactul la nivelul participanților va fi creșterea succesului educațional și a ratei de tranziție spre niveluri de învățământ superioare.

Impactul cel mai semnificativ pentru Liceul de Turism si Alimentație Arieșeni, inițiator și coordonator a șapte proiecte de mobilități VET în perioada 2010-2016, a fost acreditarea pentru organizarea de mobilități Erasmus+ în urma obținerii Cartei Europene pentru Mobilități VET.

REZULTATELE IMPLEMENTARII PROIECTULUI

 • 71 de elevi cu competente profesionale îmbunătăţite, care ştiu să lucreze în echipă, au dobândit competențe transversale multilingvistice şi digitale și care vor putea realiza o bună tranziţie de la şcoală la locul de muncă

 • Îmbunătăţirea atractivității serviciilor de formare profesională oferite de şcoli

 • Întărirea capacitatii transnaţionale a organizaţiilor

 • CARTA EUROPEANA PENTRU MOBILITATI VET, acreditare obținuta prin proiectul 2016-1-RO01-KA109-025177

er

============================================================================

ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA116-036255

 

FORMAREA ELEVILOR VET PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII”

VET on ELM

BENEFICIARUL PROIECTULUI:

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI

32 DE PARTICIPANȚI

ORGANIZAȚII DE PRIMIRE:

ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO–AFPDM

-ALTERNATIVA RESTAURAÇÃO,

-AL FOZ -ACTIVIDADES HOTELEIRAS SA,

-O ARRASTAO-SOC HOTELEIRA LDA,

-MARE CHEIA RESTAURAÇÃO

-MOINHO DA PRAIA RESTAURAÇÃO

– CASA DO BENFICA RESTAURAÇÃO

-PORQUE NÃO RESTAURAÇÃO?

 

 ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA116-036255

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI

ARIESENI,STR.CENTRU,NR.8,JUD.ALBA

NR.1477 DIN 05.10.2017

ANUNŢ

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni anunta lansarea proiectului Erasmus +2017-1-RO01-KA116-036255 cu titlul ,, Formarea elevilor VET pe piata Europeana a muncii’’, proiect finanţat din fondurile Uniunii Europene.

Proiectul 2017-1-RO01-KA116-036255 se adresează elevilor clasei a X-a IPT respectiv a XI-a şi constă în derularea a trei săptămâni de stagii de pregătire practică în șapte restaurante din Montijo, Portugalia. Mobilitătile vor avea loc în perioadele 20.05-09.06.2018 respectiv 10.06-30.06.2018.

Selecția participanților se va face pe baza unui dosar de candidatură şi a unei probe practice constând în test de specialitate ( cu pondere de 40 % in punctajul final), test la limba engleză (cu pondere de 30 %in punctajul final) și interviu motivațional (cu pondere de 30 %in punctajul final).

Dosrul se va înregistra le secretariatul unităţii până în data de 16.10.2017 şi va conţine:

 • CV în format Europass

 • copia după CI

 • acordul de principiu al parintilor

 • scrisoare de intenţie

 • recomandare din partea dirigintei

Proba de specialitate se va susţine la clasa a X-a din modulul Procese de baza in alimentatie , temele:

-Materii prime si auxiliare folosite în alimentație

-Prelucrarea primară a materiilor prime si auxiliare în alimentație

-Prelucrarea termică a materiilor prime si auxiliare în alimentație

Proba de specialitate se va susţine la clasa a XI-a din modulele Sortimentul de preparate și băuturi si modulul Servirea preparatelor si bauturilor, temele:

-Procese tehnologice de obținere a preparatelor cu grad redus de complexitate

-Calitatea produselor, cauze, defecte, remedieri

-Sistemul de servire direct

Testul la limba engleza va avea ca tematică:

-Introducing people

-Jobs in a hotel/restaurant

-Food vocabulary ( meals and drinks)

-Welcoming clients in a restaurant /hotel

In cadrul interviului motivațional candidatul va argumenta de ce considera ca participarea la acest proiect raspunde nevoii sale de formare profesionala.

Selecţia elevilor participanţi la proiect va avea loc în perioada 16-20.10. 2017 după următorul calendar:

16.10.2017 depunerea dosarelor la secretariat

17.10.2017 ora 10 , proba de specialitate

18.10.2017 ora 10 , proba de limba engleză

18.10.2017 ora 12,interviu clasa a XI –a

18.10.2017 ora 14, interviu clasa a X –a

19.10.2017 ora 14 ,afisarea rezultatelor

19.10.2017 ora 14 -17 perioada de contestații

20.10.2017 rezolvarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

=====================================================================

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI

PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTICIPANȚILOR

PROIECT ERASMUS + ,,FORMAREA ELEVILOR VET PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII

REFERINȚĂ PROIECT : 2017-1-RO01-KA116-036255

 

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătură

 

1

2

3

4

5

1.1

ELABORAT

ANCA IOANA POPA

Resp. proiect

09.10.2017

 

1.2

VERIFICAT

AURICA JITTU

Resp. formare profesesionala

11.10.2017

 

1.3

VERIFICAT

TRAIAN SUCIU

Resp financiar

11.10.2017

 

1.4

APROBAT

IOAN CLAUDIU MOCAN

Director /Resp diseminare

11.10.2017

 

Obiectiv: Selectarea elevilor participanţi la Proiectul Erasmus + ,,FORMAREA ELEVILOR VET PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII

Referința proiect : 2017-1-RO01-KA116-036255

Perioada: Procesul de selecţie este prevăzut să se desfăşoare în perioada 01.10.-30.10.2017

Actori implicati: elevi din grupul ţintă şi echipa de selecţie

Grupul ţintă avut în vedere sunt elevii claselor a XI-a respective anul II șc. profesională, profil servicii, domeniul pregătirii de bază turism şi alimentaţie. Participanţii la proiect vor fi stabiliţi în urma unui proces de selecţie reglementat de prezenta procedură.

Selecţia va fi realizata de catre membrii echipei de selecţie pe baza criteriilor de selectie prevazute in cadrul prezentei metodologii.Echipa de selecţie va fi numită la propunerea responsabilului de proiect prin decizie a directorului unităţii de învământ cu evitarea conflictului de interese.În acest scop membrii echipei de selecţie vor semna declaraţii olografe. Din echipa de selecţie vor face parte responsabilul de proiect, un profesor de specialitate şi un profesor de limba engleză.

Metodologia de selectie

Informarea participanţilor cu privire la calendarul şi metodologia concretă de selecţie în cadrul proiectului 2017-1-RO01-KA116-036255 va fi realizată prin intermediul următoarelor mijloace de comunicare:

 • Anunţ la avizierul şcolii

 • Anunţ în salile de clasă ale elevilor din grupul ţintă

 • Informaţii publicate pe pagina web a şcolilor implicate

Selectarea elevilor participanţi se va realiza în urma parcurgerii a două etape succesive (detaliate mai jos), urmând ca la finalul acestora, participanţii selectaţi să fie anunţaţi prin afişarea la avizierul şcolii a rezultatelor procesului de selecţie:

Etapa1: Completarea de către elevii din grupul ţintă a unui dosar de candidatură care se va înregistra le secretariatul unităţii de trimitere şi va fi evaluat de către membrii echipei de selecţie. Dosarul va conţine:

 • CV în format Europass

 • copia după CI

 • scrisoare de intenţie

 • recomandare din partea profesorului diriginte

 • acord de principiu al parintelui

După expirarea perioadei de depunere a dosarelor comisia de selecţie va face o analiză a eligibilitatii acestora, participanţii ale căror dosare nu vor fi complete se descalifică, nemaiparticipând în a doua etapă de selecţie.

Etapa 2: Concurs constând în trei probe: două probe scrise şi o probă practică. Probele scrise constau într-un test de specialitate (Procese de baza in alimentatie cls a IX-a, Sortimentul de preparate și băuturi si modulul Servirea preparatelor si bauturilor clasa a XI-a) şi un test de limba engleză. Proba practică constă într-un interviu motivaţional.Ponderea acestor probe în nota finala este: test specialitate 40%, test limba engleză 30%, interviu motivaţional 20% .Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 1 la 10.Rezultatul final se calculează ca medie aritmetică ponderată pe baza ponderilor de mai sus.

Subiectele la probele scrise şi ghidul de interviu aplicate vor fi elaborate de comisia de selectie .

Va fi stabilită şi anunțată o perioadă de contestaţii.Lista cu rezultatele finale ale evaluării conform punctajului obţinut se face publică prin postare la avizierul şcolii.

Dispoziţii finale

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, echipa de selecţie va întocmi un Raport privind selecţia participanţilor la cursurile de formare şi un biblioraft cu dovezile selecţiei.

Raportul trebuie să cuprindă:

 • Data şi locul sesiunilor de evaluare;

 • Componenţa comisiei;

 • Lista cu rezultatele finale ale evaluării.

Biblioraftul cu dovezile selecţiei va cuprinde:

 • decizia de numire a echipei de selecţie şi copie a anunţului privind selecţia

 • raportul echipei de selecţie

 • subiectele şi baremele,ghidul de interviu şi lucrările elevilor

 • contestaţiile elevilor

 • listele parţiale şi finale cu rezultatele selecţiei

Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale pe o perioadă de ani de la finalizarea proiectului.

===================================================

                                              REZULTATE SELECTIE CLASA A X-A

PROIECT 2017-1-RO01-KA102-036255

01.11.2017

Nr.crt

Nume si prenume participant

Proba de specialitate

(1)

Proba engleza

(2)

Interviu

(3)

Nota

40%(1)+30%(2)+ 30%(3)

Rezultat

1

GLIGOR DAN LIVIU

8

9

8

8,15

ADMIS

2

SIPOS VICTORIA EUNICE

7

9,5

7

7,75

ADMIS

3

BÎTE GABRIEL

7,5

6,5

8,5

7,50

ADMIS

4

CÎNDEA RĂZVAN VIOREL

7,75

7

7,5

7,45

ADMIS

5

NEGREA ADRIANA

7

6,5

8

7,15

ADMIS

6

PAȘCA DARIUS ANTONIO

8

5

7

6,80

ADMIS

7

VÎRCIU ADRIANA ADELINA

5,5

7

8

6,70

ADMIS

8

VÂRCIU ANDREI VALENTIN

7

5

7,5

6,55

ADMIS

9

GLIGOR MARINEL

6

5

6,5

5,85

ADMIS

10

GLIGOR FLORIN

5,75

5

6,5

5,75

REZERVA

11

PAȘCA IOSIF

7

3

6

5,50

REZERVA

12

NEGREA SORIN ILIE

5,25

4

7

5,40

REZERVA

REZULTATE SELECȚIE PARTICIPANȚI CLS a XI-a

01.11.2017

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Notă probă specialitate

Notă probă

lb. engleză

Notă

interviu motivațional

Notă finală

Rezultat selecție

  MUCEA NEGREA V. MARIA ANDRADA

9.60

9.50

9.50

9.54

Admis

  NEGREA I. SIMONA MARIA

8.90

7.00

9.50

8.51

Admis

  BÎRLA D. NARCISA IOANA

9.50

6.00

9.50

8.45

Admis

 1 LAZEA R. BOGDAN

8.60

8.00

8.50

8.39

Admis

 2 MATEI V. SORIN BENIAMIN

9.40

6.00

9.00

8.26

Admis

 3 RUSU D. DIANA

8

7

9.50

8.15

Admis

 4 DANCIU M. CAMELIA

9.00

6.00

9.00

8.10

Admis

 5 MATEI M. MIHAELA

8.80

6.00

8.00

7.72

Admis

 6 DOBRA M. ELENA ADELA

9.50

4.00

9.00

7.70

Admis

 7 PAȘCA E. MARINEL IOAN

9.10

5.00

8.50

7.69

Admis

 8 PANTEA G. D. DAIANA

8.70

5.50

8.50

7.68

Admis

 9 MAXIM G. RAUL MARIAN

9.00

5.00

8.50

7.65

Admis

 10 PANTEA D.V. ADINA DANIELA

7.60

6.00

9.00

7.54

Admis

 11 JURJ G. ELENA ANDREIA

8.30

4.50

8.50

7.22

Admis

 12 DOBRA L. ADRIAN IOAN

8.80

4.50

7.50

7.12

Admis

 13 BELEIU V. BOGDAN VIOREL

7.60

5.00

8.50

7.09

Admis

 14 MATEI M. MIHAI

8.10

4.50

7.50

6.84

Admis

 15 BÎTE F. ANDREEA MARIA

7.00

5.50

7.50

6.70

Admis

 16 AVRAM V. DANIEL

6.60

6.00

7.00

6.54

Admis

 17 PAȘCA I. GABRIEL

6.70

5.00

7.50

6.43

Admis

 18 PANTEA G.D. VIOREL

6.70

5.50

6.50

6.28

Admis

 19 PAȘCA ROXANA

6.20

4.00

7.50

5.93

Admis

 20 SUCIU ANDREI

6.10

neprezentat

neprezentat

Respins

 21 STAN MAGDA

8.50

2.00

neprezentat

Respins

 22 AVRAM MĂDĂLINA

7.20

5.00

neprezentat

Respins

 23 MATEI MARIA

8.70

6.00

neprezentat

Respins

 24 MOCAN DIANA

5.30

neprezentat

neprezentat

Respins

==========================================================

Comunicat de presă : Finalizarea proiectului Erasmus+ Formarea elevilor VET pe piata Europeana a muncii

Liceul Tehnologic de Turism Arieșeni, unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu Carta Erasmus+ pentru mobilitați VET, împreună cu partenerul transnațional Escola Professional – Associação Para a Formação Profisisonal e Desenvolvimento do Montijo anunță încheierea proiectului Formarea elevilor VET pe piața Europeană a muncii , referință proiect 2017-1-RO01-KA116-036255.

Proiectul a fost conceput pentru a oferi oportunități de învățare și experiență profesională în altă țară pentru elevii din mediul rural, pentru a facilita mobilitatea forței de muncă, internaționalizarea, dezvoltarea personală și cooperarea între instituții de învățământ aparținând unor culturi și zone geografice atât de diferite. Participanții la proiect au fost 32 de elevi din clasa a XI-a și a X-a învățământ liceal și profesional, activitățile de formare desfășurându-se la agenți economici din Montijo, Portugalia pe parcursul a trei săptămâni.

Datorită entuziasmului și seriozității cu care participanții și-au îndeplinit sarcinile, prin efortul comun depus de organizația de trimitere și de organizațiile de primire, printr-o comunicare permanentă cu ANPCDEFP proiectul și-a atins obiectivele propuse, și anume:

1.Asigurarea prin mobilități transnaționale a unui cadru mai performant pentru dobândirea de către elevi de cunoștințe,abilități și atitudini care să le faciliteze ocuparea după absolvire a unui loc de muncă pe piața europeană a muncii, implicarea lor ca cetățeni responsabili și activi în societate şi încurajarea lor pentru continuarea învăţării .

2. Creșterea egalității de șanse, asigurarea de oportunități egale pentru toți elevii, inclusiv cei proveniți din medii dezavantajate, cu scopul diminuării diferențelor de succes educațional și a creșterii șanselor de reușită profesională după absolvire.

Despre impactul proiectului vorbesc de la sine rezultatele acestuia:

– 32 de elevi cu competente profesionale lingvistice și culturale îmbunătățite, formați în cadrul unor mobilități internaționale prin metode și instrumente de formare și evaluare recunoscute în spațiul UE și care la angajare vor fi capabil să performeze în cadrul unor echipe multiculturale.

– 32 de elevi cu șanse crescute de inserție pe piața muncii națională și internațională

5 cadre didactice care și-au îmbunătățit abilitățile în managementul de proiect formând o echipă de proiect funcțională pe termen lung

– un mediu educațional deschis cooperării internaționale.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020

==========================================

 

PROIECT ERASMUS+2017-1-RO01-KA116-036255

FORMAREA ELEVILOR VET PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII”

VET on ELM

BENEFICIARUL PROIECTULUI:

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI

32 DE PARTICIPANȚI

ORGANIZAȚII DE PRIMIRE:

ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO–AFPDM

-ALTERNATIVA RESTAURAÇÃO,

-AL FOZ -ACTIVIDADES HOTELEIRAS SA,

-O ARRASTAO-SOC HOTELEIRA LDA,

-MARE CHEIA RESTAURAÇÃO

-MOINHO DA PRAIA RESTAURAÇÃO

– CASA DO BENFICA RESTAURAÇÃO

-PORQUE NÃO RESTAURAÇÃO?

 

 

Liceul Tehnologic de Turism șI Alimentație Arieșeni – o nouă poveste de mobilitate Erasmus+ finalizată cu succes

Având ca punct de plecare nevoile de formare profesională ale elevilor și profesorilor noștri, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, școală acreditată prin Carta Erasmus+ pentru mobilități VET, a propus și a obținut finanțare și în cadrul apelului 2019 al Programului Erasmus+, proiectul ,,MOBILITY FOR MORE QUALITY”, referință proiect 2019-1-RO01-KA102-023354.

Proiectul a fost unul complex pentru că a vizat toate grupurile țintă pe care programul le prevede pentru secțiunea ,,formare profesională” astfel încât, în cadrul acestuia am organizat 5 mobilități ale absolvenților (mobilități Erasmus Pro), 10 mobilități ale elevilor (mobilități VET learners in comp) și 6 mobilități ale profesorilor (mobilități VET staff).

De data aceasta povestea noastră de mobilitate nu a fost una ușor de dus la capăt deoarece, deși inițial durata proiectului trebuia să fie de un an, datorită pandemiei Covid-19 am reușit să finalizăm acest proiect, organizând mobilități fizice pentru fiecare categorie de participanți, de abia după trei ani. Parcursul implementării a fost unul sinuos deoarece a fost întrerupt de perioadele în care fie România, fie țara gazdă, Portugalia au fost zone roșii din cauza numărului mare de infectări. Nu am fi reușit însă fără sprijinul necondiționat al partenerilor nostri: Casa do Educação Lisboa, Escola Profissional do Montijo -Associaçãopara a Formação Profissional e Desenvo lvimento do Montijo, Agrupamento de Escolas do Alcochete și restaurantele partenere: Al Foz – Actividades Hoteleiras Sa, Porque NãoRestaurante, Praia Do Moinho Restaurante, Casa Do Benfica Restaurante, Mare Cheia Restaurante care chiar dacă restricțiile igienico-sanitare erau foarte severe au răspuns pozitiv nevoii noatre de a găzdui și îndruma elevii și profesorii participanți.

Ca urmare rezultatele obținute în proiect nu au fost afectare de pandemie ci au fost conforme cu ceea ce ne-am propus. Ele sunt atestate de diplomele și certificatele obținute de participanți, putând fi pe scurt sintetizate astfel:

 • 5 absolvenți de Învățământ Profesional și Tehnic cu mobilitate funcțională crescută și șanse sporite de succes în carieră ca urmare a experienței de lucru dobândite după finalizarea studiilor în companii din străinătate și certificate prin instrumente europene de atestare a învățării pe tot parcursul vieții
 • 10 formabili VET care au dobândit prin activități de mobilitate de tipul VET learners incomp noi competențe profesionale, lingvistice, culturale și sociale
 • 6 profesori VET care prin mobilități job shadowing au dobândit competențe crescute în activitățile de predare și în proiectarea dezvoltării instituționale
 • 8 parteneriate transnaționale durabile formalizate printr-un nou un Memorandum of Understanding.

În anul școlar 2021-2022 Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, implementează ultimul său proiect scris sub umbrela Cartei Europene pentru Mobilități VET ,,Quality VET through ERASMUS +”, cu numărul de referință 2020-1-RO01-KA116-078603 continuând astfel, chiar și cu restanțe, o tradiție de zece ani în în formarea elevilorprin proiecte de mobilități Erasmus+.